Bệnh Wilson - BS Phan Thị Kim Dung - Lớp Cao học XX ĐHY Hà Nội

Chuyên đề: Bệnh WilsoneNgười thực hiện: Phan Thị Kim Dung
Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Văn Thắng

Bại não thể thất điều -BSNT36 DHY HN Vũ Thị An

Chuyên đề Bại não thể thất điều.
Bs. Vũ Thị An
NTNhi36 Trường ĐHY Hà Nội.
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Thắng