Đào tạo trực tuyền về COVID-19

Bài đào tạo trực tuyến về nhi khoa gồm ra 3 ngày: Buổi 1 (16/12/2021) Buổi 2 (23/12/2021) Buổi 3 (30/12/2021)    

DỊCH TỄ, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ COVID-19 TRẺ EM

Bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp do virus corona mới SARSCoV-2. Sau khi bệnh bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc, bệnh lan rộng ra nhiều nước trên thế giới,  kể cả Việt Nam. COVID-19 là bệnh nhiễm khuẩn mới nổi lên, gây nhiều thách thức ...