Đào tạo trực tuyền về COVID-19

2022.01.17 - 1129 lượt xem

Bài đào tạo trực tuyến về nhi khoa gồm ra 3 ngày: Buổi 1 (16/12/2021) Buổi 2 (23/12/2021) Buổi 3 (30/12/2021)    

Kính gửi các quý đồng nghiệp video các buổi đào tạo:

Buổi 1 (16/12/2021): https://youtu.be/qoEWqyLb1LA

 

Buổi 2 (23/12/2021): https://youtu.be/oDqtbuyy_Dg

 

Buổi 3 (30/12/2021): https://youtu.be/2BnTar__wFs

 

Tin cùng loại