Hộì nghị Nhì khoa Toàn quốc lần thứ 24

2022.07.20 - 2024 lượt xem

THÔNG BÁO LẦN I Về việc tổ chức Hộì nghị Nhì khoa Toàn quốc lần thứ 24 Bệnh viện Nhi Trung ương phối họp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tồ chức “Hội nghị Nhi khoa toàn quốc lần thứ 24”. Hội nghị năm nay với chủ đề “Vì sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam” sẽ tập trung vào tất cả các chuyên ngành nhi khoa. Thời gian dự kiếm ngày 24 - 26 tháng 11 năm 2022

I/. Nhận bài báo cáo

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các quý đồng nghiệp gửi bài cho Hội nghị. Các bài toàn văn có giá trị sẽ được đăng ưên Tạp chí Nhi khoa (có thể lệ đàng bài gửi kèm). Bài gửi về xin ghi rõ:

  • Bài chỉ đăng ký báo cáo tại Hội nghị
  • Bài chỉ đăng ký đăng tạp chí
  • Bài đăng ký báo cáo và đăng tạp chí

Nếu bài không ghi rõ đăng ký hình thức nào thì chúng tôi hiểu rằng bài đó đăng ký cho cả báo cáo và đăng trên tạp chí. Bài tóm tất và toàn văn gửi về cho Ban Tổ chức theo địa chỉ email: hnnhikhoa2022@gmail.com.

Hạn cuối nhận bài tóm tắt: ngày 30 tháng 8 năm 2022

Hạn cuối nhận bài toàn văn: ngày 30 tháng 9 năm 2022

II/. Đăng ký đại biểu tham dự

Chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng ký chi tiết trong thông báo lần 2.

III/. Thông tin liên hệ

Phòng Tổng họp, Viện Đào tạo và Nghiên cúư Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024.6273 8890 hoặc 024. 6273 8648

Ban Tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các quí đồng nghiệp.

Trân trọng.

Tin cùng loại