Ngành kỹ thuật hình ảnh và chẩn đoán hình ảnh

1970.01.01 - 807 lượt xem

Trường ĐH Y dược TP.HCM đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh, hệ trung học là 2 năm, hệ cử nhân là 4 năm. Hệ đào tạo này có các khoa đào tạo X quang, siêu âm, chụp X quang điện toán cắt lớp (CT scan), chụp cộng hưởng từ (MRI)...

Trường ĐH Y dược TP.HCM đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh, hệ trung học là 2 năm, hệ cử nhân là 4 năm. Hệ đào tạo này có các khoa đào tạo X quang, siêu âm, chụp X quang điện toán cắt lớp (CT scan), chụp cộng hưởng từ (MRI)...  Sau tốt nghiệp sẽ làm việc tại các phòng chức năng như: siêu âm, X quang, chụp CT scan, MRI... tại các bệnh viện, trung tâm chẩn đoán y khoa, Trung tâm y tế khu vực hay trung tâm y tế huyện, xã... có đủ điều kiện trang bị các thiết bị trên. Nếu học cử nhân khi tốt nghiệp, bằng của bạn sẽ là bằng cử nhân ĐH. Các bạn nữ nên chọn chuyên về siêu âm.

Hiện tại các trường ĐH Y dược trong cả nước đang đào tạo ngành chẩn đoán hình ảnh. Điểm thi cao nhất năm 2008 là 23 điểm cho đối tượng, khu vực ưu tiên 3 và có điểm thấp nhất là 19.5 điểm cho đối tượng - khu vực ưu tiên 1. Hiện nay chỉ có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh mới có thể học lên thạc sĩ và tiến sĩ, còn lại hệ trung học được học lên cử nhân tại chức. Tuy nhiên cũng có khả năng học hỏi cùng các đồng nghiệp hay được bồi dưỡng trong và ngoài nước.