Ngành gây mê hồi sức

1970.01.01 - 677 lượt xem

Ngành gây mê hồi sức cũng học về con người nhưng phải làm việc với các thuốc dùng trong phòng mổ mục đích làm cho bệnh nhân không đau đớn và an tâm để phẫu thuật viên giải phẫu. Bệnh nhân có thể bớt đau đớn hay căng thẳng trước trong và sau phẫu thuật.

Ngành gây mê hồi sức cũng học về con người nhưng phải làm việc với các thuốc dùng trong phòng mổ mục đích làm cho bệnh nhân không đau đớn và an tâm để phẫu thuật viên giải phẫu. Bệnh nhân có thể bớt đau đớn hay căng thẳng trước trong và sau phẫu thuật.