Thông báo tuyển viên chức tại viện Nhi năm 2013

1970.01.01 - 705 lượt xem

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2013

A. YÊU CẦU CHUNG:

1. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp theo ngạch dự tuyển.
2. Là công dân Việt Nam, tuổi : từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (cho cả nam và nữ tính đến hết ngày 30/4/2013).
3. Ngoại ngữ tối thiểu: - Anh văn trình độ A : Đối với hệ Cao đẳng và Trung cấp - Anh văn trình độ B : Đối với hệ Đại học
4. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác được giao theo ngạch thi tuyển.
5. Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ :
Người đăng ký thi tuyển phải đảm bảo đủ yêu cầu chung và các yêu cầu cụ thể theo từng ngạch dự tuyển như sau :

I. Trình độ đại học: 70

1. Tuyển 27 bác sĩ :

- 1 bác sĩ CKI Nhi và có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm chuyên môn về HIV trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Truyền Nhiễm).

- 14 bác sĩ tốt nghiệp trung bình khá trở lên, có định hướng Nhi và có ít nhất 9 tháng làm chuyên môn lâm sàng trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng).

- 2 bác sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên, có định hướng Nhi và có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm quản lý công tác đào tạo Nhi(cho Viện nghiên cứu).

- 01 bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, có thời gian thực hành ít nhất 9 tháng trong chuyên ngành Tiết niệu trẻ em tại các bệnh viện trung ương(cho khoa Thận và lọc máu).

- 01 bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, có thời gian thực hành ít nhất 12 tháng trong chuyên ngành phẫu thuật tim mạch trẻ em (cho khoa Tim mạch).

- 01 Bác sĩ tốt nghiệp loại khá trường Đại học Y Hà Nội, có định hướng Ngoại và có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm phẫu thuật Nhi tại các bệnh viện chuyên khoa (cho khoa Ngoại).

- 01 bác sĩ tốt nghiệp loại khá, có định hướng Gây mê hồi sức có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn gây mê hồi sức trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức).

- 03 bác sĩ tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên, có định hướng Chẩn đoán hình ảnh và có ít nhất 9 tháng làm chuyên môn trong Chẩn đoán hình ảnh Nhi(cho khoa Chẩn đoán hình ảnh).

- 01 Bác sĩ tốt nghiệp trung bình khá trở lên, có định hướng hóa sinh và có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm thực hành tại các bệnh viện trung ương (cho khoa Sinh hóa).

- 01 bác sĩ Răng hàm mặt có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm công tác quản lý đào tạo trong các cơ sở Nhi khoa (cho phòng Đào tạo Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em).

- 01 Bác sĩ định hướng Tai mũi họng và có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm công tác chỉ đạo tuyến trong các cơ sở Nhi khoa (cho phòng Chỉ đạo tuyến).

2. Tuyển 9 điều dưỡng đại học, tốt nghiệp hệ chính quy có ít nhất 8 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng).

3. Tuyển 01 Thạc sĩ tâm lý và có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho phòng Đào tạo Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em).

4. Tuyển 06 Cử nhân Y tế công cộng :
- 01 Thạc sĩ y tế công cộng có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học (cho phòng Nghiên cứu Dịch tễ và sức khỏe cộng đồng Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em).
- 05 Cử nhân Y tế công cộng hệ chính quy, đại học Y tế công cộng, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 6 tháng làm chuyên môn tại các cơ sở Nhi khoa (01 người cho phòng Chỉ đạo tuyến, 01 người phòng Kế hoạch tổng hợp, 01 người cho Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn; 02 người cho Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em).

5. Tuyển 03 Kỹ sư công nghệ sinh học, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 6 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (02 cho khoa Nghiên cứu Sinh học phân tử các bệnh Truyền nhiễm, 01 cho khoa Di truyền &sinh học phân tử).

6. Tuyển 01 Cử nhân Ngôn ngữ có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm chuyên môn ngôn ngữ trị liệu Nhi trong bệnh viện (cho Khoa Tai mũi họng- Mắt).

7. Tuyển 05 Cử nhân Công nghệ thông tin, có ít nhất 8 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (1 cho Phòng KHTH; 4 cho phòng Công nghệ thông tin).

8. Tuyển 02 Kỹ sư :
- 01 Kỹ sư điện tử y sinh, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Vật tư thiết bị y tế).
- 01 Kỹ sư xây dựng, hệ chính quy, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Kỹ thuật).

9. Tuyển 06 Kế toán viên, hệ chính quy, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 6 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Tài chính kế toán).

10. Tuyển 02 Cử nhân kinh tế, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm tại các bệnh viện trung ương (01 cho phòng Hành chính quản trị, 01 cho phòng Công tác xã hội).

11. Tuyển 01 Cử nhân văn hóa, hệ chính quy, tốt nghiệp đại học văn hóa loại khá trở lên và có ít nhất 12 tháng làm công tác xã hội trong các bệnh viện trung ương (cho phòng Công tác xã hội).

12. Tuyển 02 Cử nhân công tác xã hội, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 12 tháng làm công tác xã hội trong bệnh viện (cho phòng Công tác Xã hội).

13. Tuyển 01 Cử nhân khoa học ngành thông tin học, hệ chính quy, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Kế hoạch tổng hợp).

14. Tuyển 01 Cử nhân luật, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm tại các bệnh viện trung ương (cho phòng Tổ chức cán bộ).

15. Tuyển 01 Cử nhân quản trị nhân lực, hệ chính quy, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm tại các bệnh viện trung ương (cho phòng Tổ chức cán bộ).

16. Tuyển 01 Cử nhân văn học, có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện trung ương (cho Khoa Điều trị tự nguyện A).

17.Tuyển 01 Cử nhân tiếng Anh, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm tại các bệnh viện trung ương (cho phòng Công tác xã hội).

II. Trình độ Cao đẳng : 19

1. Tuyển 07 điều dưỡng Cao đẳng, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên, có chứng chỉ định hướng Nhi hoặc có ít nhất 10 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa lâm sàng).

2. Tuyển 02 kỹ thuật viên Cao đẳng chẩn đoán hình ảnh, hệ chính quy, tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên và có ít nhất 9 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Chẩn đoán hình ảnh).

3. Tuyển 05 kỹ thuật viên Cao đẳng xét nghiệm, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 10 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Điều trị tự nguyện A, khoa Vi sinh và khoa Huyết học).

4. Tuyển 01 kỹ thuật viên Cao đẳng Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 9 tháng làm chuyên môn phục hồi chức năng ngôn ngữ trong các cơ sở Nhi khoa (cho khoa TMH-Mắt).

4. Tuyển 01 dược sĩ Cao đẳng, hệ chính quy, tốt nghiệp loại giỏi và có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho khoa Dược).

5. Tuyển 02 kế toán viên Cao đẳng, hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 12 tháng làm kinh nghiệm chuyên môn trong các bệnh viện (cho phòng Tài chính kế toán và phòng Kế hoạch tổng hợp).

6. Tuyển 01 kỹ sư Cao đẳng Công nghệ thông tin, có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Công nghệ thông tin).

III. Trình độ trung cấp : 63

- Tuyển 48 điều dưỡng trung cấp, có chứng chỉ định hướng Nhi và có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong các cơ sở Nhi khoa (cho các khoa lâm sàng).

- Tuyển 01 Kỹ thuật viên trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học, có ít nhất 12 tháng làm chuyên môn trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa (cho khoa Chẩn đoán hình ảnh).

- Tuyển 04 Kỹ thuật viên trung cấp xét nghiệm y học, tốt nghiệp loại khá trở lên, có ít nhất 6 tháng làm chuyên môn tại các cơ sở Nhi khoa (2 cho khoa Khám bệnh và 2 cho khoa Huyết học) .

- Tuyển 02 Kỹ thuật viên trung cấp Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng, có ít nhất 8 tháng làm chuyên môn trong lĩnh vực Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng tại các cơ sở Nhi khoa (cho khoa Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng).

- Tuyển 05 Dược sĩ trung cấp, có ít nhất 9 tháng làm chuyên môn trong bệnh viện (cho khoa Dược).

- Tuyển 02 Kỹ thuật viên trung cấp (Kế toán tin học hoặc kỹ thuật tin học, có ít nhất 1 năm làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Công nghệ thông tin).

- Tuyển 01 kế toán viên trung cấp, hệ chính quy, có ít nhất 1 năm làm chuyên môn trong bệnh viện (cho phòng Hành chính quản trị).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, LỆ PHÍ THI VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN THI TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 túi hồ sơ, trong đó gồm :

(1) 01 đơn xin dự tuyển (có mẫu in sẵn tại phòng Tổ chức cán bộ).

(2) 01 bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh mầu cỡ 4 x 6cm, có xác nhận trong thời gian 6 tháng tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2013).

(3) 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

(4) 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị của Bệnh viện đa khoa Quận, huyện trở lên trong thời gian 6 tháng tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2013.

(5) Các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự xét tuyển và các chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được tổ chức có thẩm quyền chứng thực:
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp theo ngạch dự thi
- 01 bản photo bảng điểm
- 01 bản photo chứng chỉ ngoại ngữ.

(6) 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận. 2 ảnh mầu cỡ 4 x 6cm (Ảnh chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày 30/4/2013).

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ :

• Thời gian từ 14h00 đến 16h30 ngày làm việc từ 1/4 đến 30/4/2013.
• Người và nơi nhận hồ sơ : Chuyên viên Phạm Tú Anh
Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Trung ương
Địa chỉ : Số 18 ngõ 879 đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) - 62738571

3. Lệ phí thi tuyển : 250.000 đồng/1 người đăng ký xét tuyển.


4. Dự kiến thời gian xét tuyển :

14h00 ngày 7 tháng 5 năm 2013 : Thí sinh tập trung tại Hội trường J - Bệnh viện Nhi Trung ương nghe phổ biến về nội dung ôn tập, thời gian ôn tập và lịch kiểm tra, sát hạch.
14h00 ngày 24 tháng 5 năm 2013 : Thí sinh tập trung tại Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương để nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến nội quy, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch.
8h00 đến 16h30 ngày 25-26 tháng5 năm 2013 : Tổ chức kiểm tra, sát hạch
10h00 ngày 31 tháng 5 năm 2013 : Công bố kết quả xét tuyển.
10h00 ngày 28 tháng 6 năm 2013 : Phê duyệt và gửi thông báo kết quả tuyển dụng.

5. Lưu ý :
• Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ nhận hồ sơ trực tiếp từ người đăng ký dự tuyển để đối chiếu ảnh và các văn bằng, chứng chỉ với thí sinh dự tuyển. Không nhận hồ sơ qua bưu điện, chuyển Fax hoặc qua người khác.

• Nếu người đăng ký dự tuyển không dự kiểm tra , sát hạch, hoặc kết quả không trúng tuyển, Hội đồng xét tuyển Bệnh viện Nhi Trung ương không hoàn lại hồ sơ và tiền lệ phí tuyển.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
CHỦ TỊCH