Bất thường Taussig-Bing: Kinh nghiệm phẫu thuật sửa toàn bộ từ 3 trường hợp tại Bệnh viện Nhi Trung ương

1970.01.01 - 537 lượt xem

Nhóm tác giả: Nguyễn Lý Thịnh Trường, Phạm Hữu Hòa Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội Tóm tắt: Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật sửa toàn bộ bất thường Taussig-Bing

Nhóm tác giả: Nguyễn Lý Thịnh Trường, Phạm Hữu Hòa
Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật sửa toàn bộ bất thường Taussig-Bing
Đối tượng, phương pháp: Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 8 năm 201, 3 trường hợp được chẩn đoán bất thường Taussig-Bing đã được tiến hành phẫu thuật sửa toàn bộ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kết quả: Không có bệnh nhân nào tử vong, thời gian nằm viện từ 2-4 tuần, không có biến chứng nặng nề và sau mổ
Kết luận: Phẫu thuật sửa toàn bộ bất thường tim bẩm sinh Tausig-Bing có kết quả ban đầu khả quan. Theo dõi lâu dài sau mổ là cần thiết.
Summary
Taussig-Bing Anomalies: experiences in 3 cases in National Hospital of Pediatrics Hanoi, Vietnam
Objective: Evaluate short term results of total correction of Taussig-Bing anomalies.
Subject and method: Prospective study. From June 2010 to August 2010, 3 patients diagnosis with Taussig- Bing anomalies underwent total correction in National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam.
Results: All patients survive, hospital stay was 2-4 weeks, no complication
Conclusion: Short term results of total correction of Taussig- Bing anomalies is good. Long-term follow up is essential.