THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ VIỆT NAM 2013-2014

1970.01.01 - 1026 lượt xem

Hội Nhi khoa Việt Nam và Viện Dinh dưỡng Nestlé

Mục tiêu
􀂃 Mục tiêu của Giải thưởng Nhà Nghiên cứu trẻ Việt Nam do Hội Nhi khoa Việt Nam và Viện Dinh
dưỡng Nestlé phối hợp tổ chức nhằm khuyến khích và ghi nhận những nghiên cứu khoa học chất
lượng cao trong Nhi khoa, đóng góp cho việc chăm sức khỏe trẻ em Việt Nam và các nghiên cứu
này có liên quan đến vấn đề dinh dưỡng trẻ em.
Đề tài Nghiên cứu
􀂃 Các nghiên cứu trong lĩnh vực Nhi khoa có liên quan đến chủ đề dinh dưỡng trẻ em.
Đối tượng
• Thành viên của Hội Nhi khoa Việt Nam và thành viên của trang web Viện Dinh dưỡng Nestlé -
Nestlé Nutrition Institute website - NNI website
• Độ tuổi: dưới 45 tuổi.
Quy trình xét tuyển
1. Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển tới Hội Nhi khoa Việt Nam (VPA) bằng email.
2. Ứng viên phải là thành viên của Hội Nhi khoa Việt Nam (VPA) và trang web Viện Dinh dưỡng
Nestlé (Nestlé Nutrition Institute - NNI website) ở thời điểm nộp đơn.
3. Ứng viên được chấp nhận khi:
- Nghiên cứu đã được đăng báo (Tạp chí của Hội Nhi khoa Việt Nam, các tạp chí y khoa và kỷ
yếu trong nước).
- Bảng tóm tắt để trình bày vấn đáp hay poster cùng với bản thảo nghiên cứu được thực hiện
trong khoảng thời gian 24 tháng trước thời hạn nộp đề tài.
- Nghiên cứu không được sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng của đối thủ cạnh tranh của
Nestlé Nutrition.
4. Người nộp đơn là tác giả đứng tên đầu của nghiên cứu và là người đại diện cho nhóm nghiên
cứu (nếu nghiên cứu được thực hiện theo nhóm). Tác giả nộp đơn sẽ chịu trách nhiệm trước
Ban Giám khảo, công luận và quy định về Quyền tác giả. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp
về tác quyền, Ban Giám khảo không chịu trách nhiệm và có toàn quyền hủy bỏ bài dự thi và
nghiên cứu đoạt giải.
5. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban Giám khảo có quyền điều chỉnh thể lệ cuộc thi cho phù
hợp với những vấn đề mới phát sinh. Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng.
6. Luận văn bác sĩ Nội trú Nhi khoa, Cao học Nhi khoa, Cao học Dinh dưỡng nếu bao gồm đánh
giá về dinh dưỡng có thể tham gia chương trình này.
7. Ban Giám khảo – BGK:
       1. GS.TS. Nguyễn Công Khanh: Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam
       2. GS.TS KH. Lê Nam Trà: Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam
       3. GS.TS. Nguyễn Gia Khánh: Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam
       4. GS.TS. Hoàng Trọng Kim: Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam
       5. PGS.TS. Ngô Minh Xuân: Chủ tịch Hội Chu sinh sơ sinh TP.HCM
       6. PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm: Phó Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia
       7. TS. Tăng Chí Thượng: Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
       8. BSCKI. NCSTS. Hoàng Lê Phúc: Phó Chủ tịch Hội Tiêu hóa gan mật Nhi khoa Việt Nam

Quy trình Xét duyệt
1. Hồ sơ sẽ được xét duyệt bởi BGK dựa trên các tiêu chuẩn về chất lượng nghiên cứu và sự
đóng góp tiềm năng trên sự cải thiện sức khỏe trẻ em.
Hội đồng sẽ chọn 6 nghiên cứu có giá trị nhất để trao giải thưởng.
Tiêu chuẩn đánh giá
1. Nghiên cứu thiết kế tốt, có phát hiện mới trong lĩnh vực Nhi khoa liên quan sức khỏe trẻ em
Việt Nam và có đánh giá về dinh dưỡng.
2. Tiêu chuẩn đánh giá để chọn các ứng viên cho như sau:
Mục tiêu nghiên cứu 20%
Phương pháp nghiên cứu 20%
Kết quả nghiên cứu (bao gồm bàn luận) 30%
Giá trị khoa học, thực tiễn 20%
Hình thức trình bày: bài viết 10%
Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng
Giải Số giải Giá trị giải thưởng           Tổng giá trị
1          1       30.000.000 VND             30.000.000 VND
2          2       20.000.000 VND             40.000.000 VND
3          3       10.000.000 VND             30.000.000 VND
Tổng cộng 100.000.000 VND
Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam và đại diện Viện Dinh dưỡng Nestlé - NNI sẽ trao tặng giấy
chứng nhận và giải thưởng cho người đoạt giải tại Hội Nghị Hội Nhi khoa toàn quốc năm
2014.
Ứng viên đạt giải nhất sẽ báo cáo đề tài tại Hội Nghị Nhi khoa Toàn quốc do Hội Nhi khoa Việt
Nam tổ chức (dự kiến vào tháng 11-12 năm 2014).
*Ghi Chú:
• Người trúng giải phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng và phải nộp thuế
thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
• Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng.
Quy trình nộp hồ sơ
Hồ sơ gởi qua email đến Hội Nhi khoa VN: hoinhikhoavn@gmail.com hoặc dieubmn@gmail.com
1. Gửi hồ sơ nghiên cứu dạng PDF bằng tiếng Việt hay Anh và phần tóm tắt dạng PDF bằng
tiếng Anh.
2. Kèm theo một l ý lịch trích ngang bằng tiếng Anh
3. Thời gian:
1. Hồ sơ dự tuyển phải được nộp trước ngày 30.6.2014.
2. Thời gian BGK chấm đề tài: 30.06.2014 đến 30.08.2014
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Hội Nhi khoa: Tầng 2, khu Hành chính, Bệnh viện Nhi Trung ương
18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: (84-4) 3.835.7482. Cô Điều (Thư ký Hội Nhi khoa): 0977 795 981
Email: hoinhikhoavn@gmail.com; hoinhikhoavn@yahoo.com.vn
hoặc dieubmn@gmail.com
Website: http://hoinhikhoa.vn/
Hà Nội, ngày 06.03.2013