Vừa qua, Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Nhi khoa Toàn quốc lần thứ XXI trong 2 ngày 16 và 17/05/2014

1970.01.01 - 1020 lượt xem

Vừa qua, Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Nhi khoa Toàn quốc lần thứ XXI trong 2 ngày 16 và 17/05/2014. Về dự Hội nghị có hơn 600 đại biểu gồm các đại biểu khách mời thuộc Tổng hội Y học Việt Nam, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế và các đại biểu thuộc các Chi hội chuyên ngành và các hội viên Hội Nhi khoa Việt Nam.  Hội nghị đã diễn ra thành công trong 2 ngày với hơn 90 báo cáo khoa học có chất lượng.  BTC Hội nghị xin được giới thiệu nội dung hội nghị.