Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất năm 2016

1970.01.01 - 1144 lượt xem

Hội Nhi khoa Việt Nam xin thông báo tới các hội viên của Hội về Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất năm 2016. Chủ đề: dinh dưỡng 1000 ngày đầu tiên. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.  

Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – THÁI BÌNH DƯƠNG lần thứ 1 năm 2016
1st NNI REGIONAL YOUNG RESEARCHER AWARD 2016

1. Mục tiêu: Tạo ra một diễn đàn để các nhà nghiên cứu trẻ từ đại diện của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương trình bày nghiên cứu được chọn của nước mình về chủ đề: “Dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu tiên”. Các nước trong khu vực sẽ tổ chức một cuộc thi nội bộ trong từng nước để chọn ra một bài nghiên cứu xuất sắc nhất đại diện cho nước mình. Bài được chọn của mỗi nước sẽ được gửi dự thi Giải thưởng Nhà Nghiên cứu trẻ khu vực trước ngày 15.06.2016
2. Tiêu chí: Chủ đề: Dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu tiên. Tác giả chính của nghiên cứu dưới 45 tuổi tại thời điểm gửi bài dự thi tại từng nước. Những bài nghiên cứu đã hoàn thành (đăng báo hoặc chưa đăng báo) sau ngày 14.08.2014 mới được tham gia dự thi. Bài dự thi phải theo mẫu qui định, vui lòng tham khảo mẫu từ đường link bên dưới www.ICMJE.org. Không chấp nhận bài tổng quan hệ thống hoặc bài phân tích gộp.
 
Hội Đồng Giám Khảo Khu Vực sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 8 năm 2016 tại Singapore.
Giải thưởng sẽ được tổ chức mỗi 2 năm một lần với giá trị giải thưởng dành cho một bài nghiên cứu xuất sắc nhất của Khu vực là 1.500 SGD (Một ngàn năm trăm đô la Singapore) và tác giả được mời tham dự 1 (một) Hội nghị Quốc Tế để trình bày nghiên cứu (báo cáo trực tiếp hoặc poster)
 
Ban Giám Khảo tại Việt Nam: (Để chọn 1 bài xuất sắc nhất đại diện cho VN dự thi khu vực):
1.    GS.TS Nguyễn Công Khanh: Chủ Tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam
2.    GS.TS Nguyễn Gia Khánh: Phó Chủ Tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam
3.    PGS.TS Lê Thị Minh Hương: Phó Giám Đốc BV Nhi Trung Ương
4.    PGS.TS Ngô Minh Xuân: Chủ Tịch Hội Chu Sinh Sơ Sinh TPHCM
5.    GS.TS Nguyễn Duy Tài: Nguyên Chủ nhiệm Bộ Môn Phụ Sản- ĐHYD TP HCM
6.    BSCKI. NCSTS Hoàng Lê Phúc: Phó Chủ Tịch Hội Tiêu Hóa Gan Mật Nhi Khoa Việt Nam

Bài nghiên cứu bằng tiếng Anh được viết theo mẫu và gửi trước ngày 15.5.2016 bằng email đến địa chỉ:

hoinhikhoavn@gmail.comhoinhikhoavn@yahoo.com.vndieubmn@gmail.com
Cc:nguyenthilinh.giang@vn.nestle.com
Thời gian Ban Giám Khảo Việt Nam chấm đề tài: 15.05.2016 đến 10.06.2016. 
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hà Nội ngày 18.02.2016
Chủ Tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam
GS.TS Nguyễn Công Khanh