Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn Quốc 2018

1970.01.01 - 832 lượt xem

Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa TP.HCM tổ chức Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn Qốc 20018. Chương trình hộc nghị sẽ bao gồm các bài báo cáo khoa học cuea giáo sư, bác sĩ về nhiều chuyên nghành khác nhau.

THÔNG BÁO
Kính gửi: Ban Giám đốc Bệnh viện

        Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa TP.HCM tổ chức Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn Qốc 20018. Chương trình hộc nghị sẽ bao gồm các bài báo cáo khoa học của giáo sư, bác sĩ về nhiều chuyên nghành khác nhau.
       Thời gian dự kiến: 30/11/2018 và 01/12/2018.
        Địa điểm: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và khachs sạn Equatorial
        Ban tổ chức Hộ nghị khoa học Nhi khoa Toàn quốc 2018 kính nhờ Ban Giám đôc Quý bệnh viện thông báo đến các bác sĩ về việc gửi báo cáo tham dự hội nghị. Quý đồng nghiệp vui lòng đăng ký tên báo cáo viên, tên đề tài và tóm tắt (abstract) trước ngày 15/9. Các bài báo cáo gửi sớm, nếu phù hợp, sẽ được xem xét ưu tiên xếp vào chương trình báo cáo.
        Các bài nghiên cứu có chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Nhi khoa của Hội Nhi khoa Việt Nam, quý đồng nghiệp vui lòng gửi bài toàn văn (full text) trước ngày 15/10.
        Đăng kí tham dự và gửi báo cáo hội nghị xin gửi về:
        Hội Nhi khoa Việt Nam,   Điện thoại 02462738890
        Email: hoinhikhoavn@gmail.com hoặc hoinhikhoa.tphcm@gmail.com
Mọi thông tin cụ thể xin đọc file đính kèm (Tài file)

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2018
Ban tổ chức Hội nghị
Chủ tịch Hội Nhi khoa (đã kí)