CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ CÁC BỆNH LÝ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM

1970.01.01 - 1413 lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ CÁC BỆNH LÝ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ CÁC BỆNH LÝ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Ở TRẺ EMNGÀY 4/ 3 /2020
 
Thời gian Tên bài Phương pháp Số tiết Giảng viên
Ngày 4 tháng 3 năm 2020
8:00-8:15 Khai mạc khóa tập huấn
8:15-9:00 Suy giảm miễn dịch thể dịch tiên phát :Nguyên nhân, điều trị và tiên lượng Lý thuyết  
1
PGS. TS. Lê Thị Minh Hương
BV Nhi TƯ
9:15-10:00 Thách thức trong chẩn đoán và điều trị các bệnh SGMDTP tại Việt nam Lý thuyết 1 TS. BS. Nguyễn Thị Vân Anh
BV Nhi TƯ
10:0 0-10:30 Các bệnh lý SGMDTP gây giảm miễn dịch dịch thể thường gặp ở trẻ em Lý thuyết 1 TS. BS. Nguyên Minh Tuấn
BV Nhi đồng 1
10:30-11:15 Các chế phẩm Immunoglobuline Lý thuyết 1 Chuyên gia dược lâm sàng
11:15-12:00 Thảo luận
12:00-13:30 Ăn trưa
13:30-15:00 Trình bày các ca bệnh SGMDTP Thực hành 2 TS.BS. Lê Quỳnh Chi, TS. Vân Anh, BS, Quỳnh Lê; BS Thanh Huyền
15:00-16:30 Thực hành chỉ định liều và  truyền IVIG cho bệnh nhân XLA Thực hành 2 BS. Vân Anh, Điều dưỡng: Trang, Lan
16:30-17:00 Tổng kết, cấp chứng chỉ cho học viên   Ban Tổ chức
           
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỒNG THUẬNNGÀY 4/ 3 /2020
 
Thời gian Nội dung Báo cáo viên
8:00-8: 30 Mục đích việc XD đồng thuận PGS. Lê Thị Minh Hương
Chủ tịch chi hội MD
8:30-9:00 Thực trạng phác đồ chẩn đoán và quản lý bệnh nhân SGMD dịch thể của BV Nhi đồng 1 và các tỉnh phía nam TS.BS.  Nguyễn Minh Tuấn
Trưởng khoa huyết học BV nhi đồng 1
9:00-9:30 Kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước về chẩn đoán và điều trị bệnh nhân XLA tại BV nhi TƯ TS. BS. Nguyễn Thị Vân Anh
BV Nhi TƯ
9:30-10:00 Thực trạng chi trả của BHYT cho các bệnh lý SGMSTP tại BV Nhi Trung ương Ths. BS. Nguyên Ngọc Quỳnh Lê
10:00-10:30 Giải lao
10:30-11:00 Báo cáo bản dự thảo về đồng thuận về việc sử dụng về chẩn đoán và điều trị immunoglobuline thay thế cho các bệnh thiếu hụt miễn dịch dịch thể TS. BS. Nguyễn Thị Vân Anh
Thư ký chi Hội MD
11:00-12:00 Góp ý của các đại biểu tham dự Tất cả các thành viên đại biểu trong Hội đồng
12:00-13:30 Ăn trưa
13:30-14:30 Tiếp tục bàn và Thống nhất và kết luận về các điểm cần sửa đổi trong đồng thuận Ban chủ tọa điều phối
14:30-16:00 Hoàn thiện bản đồng thuận theo ý kiến đóng góp của Hội đồng để gửi lại cho Ban chấp hành chi Hội thông qua Ban Thư ký chi hội:
 TS. Nguyễn Văn Đĩnh, TS. Vân Anh
16:00-16:30 Kết thúc cuộc họp
Chi Hội MD – Dị ứng nhi khoa sẽ hoàn thiện và gửi bản cuối cùng lên chủ tịch Hội Nhi khoa Việt nam và Ban giám đốc BV Nhi TƯ
PGS. BS. Lê Thị Minh Hương
 
Tải file tại link sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1s2CljEk_nA0QDB2nigBi4nAnRPUSWjk3