Tạp chí nhi khoa >> Tạp chí nhi khoa Tập 9, Số 6, 2016

Bài 14

Ngày đăng: 03/04/2020

SỰ CHẤP NHẬN VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA HAI PHÁC ĐỒ POLYETHYLENE GLYCOL 4000 TRONG LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG Ở TRẺ EM ...

Bài 13

Ngày đăng: 03/04/2020

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG, SIÊU ÂM VỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT CẤP Ở TRẺ EM ...

Bài 12

Ngày đăng: 03/04/2020

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 43 BỆNH NHÂN U TẾ BÀO HÌNH SAO TẠI VÙNG TIỂU NÃO Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 11

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ BẠI NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY ...

Bài 10

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐẶC ĐIỂM VIÊM CẦU THẬN MÀNG DO LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I ...

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

TÍNH ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN NPHS1 Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ BẨM SINH: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ...

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA U VỎ THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU VÀ ĐÁP ỨNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG HUYẾT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG SỐT XUẤT HUYẾT TRẺ EM TRÊN TOÀN QUỐC TỪ 2012-2015 ...

Trang: [1] 2
Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM