Tạp chí nhi khoa >> Tạp chí nhi khoa Tập 9, Số 1, 2016

Bài 11

Ngày đăng: 03/04/2020

GIẢI THƯỞNG NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016 1ST NNI REGIONAL YOUNG RESEARCHER AWARD 2016 ...

Bài 10

Ngày đăng: 03/04/2020

CƯỜNG INSULIN BẨM SINH DO ĐỘT BIẾN GEN HNF4A BÁO CÁO CA BỆNH ...

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SƠ SINH TẠM THỜI: BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ...

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TIM BỆNH THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA THỂ THÔNG LIÊN THẤT DƯỚI VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, ĐIỀU TRỊ CHỨNG RỐI LOẠN TỰ KỶ TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI NGHỆ AN ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU ĐỘNG KINH CỤC BỘ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG ...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY TÁO BÓN CHỨC NĂNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 4

Ngày đăng: 03/04/2020

TẦN SUẤT TĂNG GLUCOSE MÁU VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 3

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐỐI CHIẾU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI GIẢI PHẪU BỆNH PHỔI TRÊN 17 TRƯỜNG HỢP VIÊM PHỔI NẶNG TỬ VONG LIÊN QUAN ĐẾN SỞI TẠI BỆNH VIỆN...

Bài 2

Ngày đăng: 03/04/2020

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ECZEMA VỚI HEN PHẾ QUẢN, VIÊM MŨI DỊ ỨNG, DẤU HIỆU HO Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI HÀ NỘI, NĂM 2014 ...

Trang: [1] 2
Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM