Tạp chí nhi khoa >> TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 1, THÁNG 2-2018

Bài 11

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BÀ MẸ NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 ...

Bài 10

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON TIÊU CHẢY CẤP TẠI...

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

HIỆU QUẢ CỦA NỘI SOI THẮT THUN TRONG DỰ PHÒNG TÁI PHÁT XUẤT HUYẾT DO VỠ giÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở TRẺ EM ...

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ KẾT QUẢ CẮT POLYP ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRONG HỘI CHỨNG PEUTZ - JEGHERS Ở TRẺ EM TỪ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

KHẨU PHẦN ĂN THỰC TẾ CỦA TRẺ BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ĐƯỢC THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐẶC ĐIỂM VIÊM RUỘT MẠN tính TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 ...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU TIẾN TRIỂN CỦA BỆNH CƠ TIM GIÃN Ở TRẺ EM ...

Bài 4

Ngày đăng: 03/04/2020

CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC ĐỐI VỚI bệnh TAY CHÂN MIỆNG BIẾN CHỨNG NẶNG ...

Bài 3

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ SỐC ...

Bài 2

Ngày đăng: 03/04/2020

TĂNG ÁP PHỔI TỒN TẠI Ở TRẺ SƠ SINH ...

Trang: [1] 2
Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM