Tạp chí nhi khoa >> TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 2, THÁNG 5-2018

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

SUY TUYẾN YÊN NHÂN MỘT trường hợp LÂM SÀNG ...

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

Vai trò của octreotid trong bệnh lý tràn dịch dưỡng chấp màng phổi ở trẻ em: báo cáo trường hợp bệnh ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TỪ NGOẠI BIÊN TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN SẢN-NHI QUẢNG NINH NĂM 2017 ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐÁNH GIÁ SỰ CHẤP NHẬN VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA DUNG DỊCH SODIUM PHOSPHATE TRONG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG Ở TRẺ EM ...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THẬN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN LUPUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 4

Ngày đăng: 03/04/2020

MỐI TƯƠNG QUAN ÁP LỰC RIÊNG PHẦN KHÍ CO2 CUỐI THÌ THỞ RA (PetCO2) VÀ ÁP LỰC RIÊNG PHẦN KHÍ CO2 MÁU ĐỘNG MẠCH (PaCO2) Ở BỆNH NHI...

Bài 3

Ngày đăng: 03/04/2020

VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC NHI ...

Bài 2

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐIỀU TRỊ HORMONE TĂNG TRƯỞNG SỚM Ở TRẺ THIẾU HỤT HORMONE TĂNG TRƯỞNG CẢI THIỆN CHIỀU CAO Ở TUỔI GẦN TRƯỞNG THÀNH: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TỪ NGHIÊN...

Bài 1

Ngày đăng: 03/04/2020

TIỂU ĐƯỜNG SƠ SINH ...

Mục lục

Ngày đăng: 03/04/2020

Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM