Tạp chí nhi khoa >> TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 5, THÁNG 10-2018

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

SARCOM PHÔI KHÔNG BIỆT HÓA CỦA GAN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ...

Bài 12

Ngày đăng: 03/04/2020

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ 22/2013/TT-BYT TẠI CÁC BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 11

Ngày đăng: 03/04/2020

DỊ VẬT MẠC TREO TIỂU TRÀNG Ở TRẺ EM NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ...

Bài 10

Ngày đăng: 03/04/2020

MỘT SỐ BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP SAU PHẪU THUẬT THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

UNG THƯ CƠ BIỂU MÔ Ở TRẺ EM NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

U NGOẠI BÌ THẦN KINH HẮC TỐ Ở TRẺ EM: THÔNG BÁO BỐN TRƯỜNG HỢP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN  ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN GÂY RA hỘi chỨng cushing do thuỐc GLUCOCO RTICO ID ...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CƠN HEN CẤP CÓ NHIỄM MYCOPLASMA PNEUMONIAE ...

Bài 4

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐỘT BIẾN GEN BETA-THALASSEMIA Ở BỆNH NHI MIỀN BẮC VIỆT NAM ...

Bài 3

Ngày đăng: 03/04/2020

KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 2016 - 2018 ...

Trang: [1] 2
Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM