Tạp chí nhi khoa >> TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 10, SỐ 5, THÁNG 10-2017

Bài 13

Ngày đăng: 03/04/2020

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2017 ...

Bài 12

Ngày đăng: 03/04/2020

HIỆU QUẢ LÀM SẠCH, TÍNH AN TOÀN VÀ SỰ CHẤP NHẬN PHÁC ĐỒ LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG Ở TRẺ EM BẰNG POLYETHYLENE GLYCOL 4000 KẾT HỢP VỚI BISACODYL ...

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC BỆNH SUY TỦY XƯƠNG DI TRUYỀN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 11

Ngày đăng: 03/04/2020

MỐI LIÊN QUAN GIỮA PHÂN LOẠI TYP MÔ BỆNH HỌC VỚI KIỂU BIỂU HIỆN GEN MYCN TRÊN 139 TRƯỜNG HỢP U NGUYÊN BÀO THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN...

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐỘT BIẾN GEN Ở BỆNH NHÂN BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ THIẾU MÁU Ở TRẺ SƠ SINH ...

Bài 10

Ngày đăng: 03/04/2020

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒI XƯƠNG KHÁNG VITAMIN D Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

TỶ LỆ VÀ CĂN NGUYÊN VI SINH TRONG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIỂU LIÊN QUAN ĐẾN ỐNG THÔNG BÀNG QUANG TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG...

Bài 4

Ngày đăng: 03/04/2020

TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Trang: [1] 2
Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM