Tạp chí nhi khoa >> TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 9, SỐ 3, 2016

Bài 11

Ngày đăng: 03/04/2020

KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG DIGEORGE ...

Bài 10

Ngày đăng: 03/04/2020

PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GENE DYSTROPHIN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ TRÊN BỆNH NHÂN LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE/BECKER ...

Bài 9

Ngày đăng: 03/04/2020

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH TRỨNG CÁ TỐI CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG ...

Bài 8

Ngày đăng: 03/04/2020

LUPUS BAN ĐỎ SƠ SINH Ở BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 7

Ngày đăng: 03/04/2020

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI GEN MYCN VỚI TUỔI VÀ KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC TRÊN 41 BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO THẦN KINH ...

Bài 6

Ngày đăng: 03/04/2020

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ TỰ KỶ BẰNG RISPERIDONE ...

Bài 5

Ngày đăng: 03/04/2020

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở TRẺ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG ...

Bài 4

Ngày đăng: 03/04/2020

BỆNH WILSON Ở TRẺ EM - CÁC BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG ...

Bài 3

Ngày đăng: 03/04/2020

GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ APRI TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN VÀ TIÊN LƯỢNG KẾT QUẢ SAU PHẪU THUẬT KASAI TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH ...

Bài 2

Ngày đăng: 03/04/2020

GIÁ TRỊ CỦA CRP, PROCALCITONIN HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở TRẺ EM ...

Trang: [1] 2
Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM