Hoạt động đào tạo >> Chuyên đề BSNT

Bệnh Wilson - BS Phan Thị Kim Dung - Lớp Cao học XX ĐHY Hà Nội

Ngày đăng: 16/07/2013

Chuyên đề: Bệnh Wilsone Người thực hiện: Phan Thị Kim Dung Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Văn Thắng ...

Bại não thể thất điều -BSNT36 DHY HN Vũ Thị An

Ngày đăng: 25/06/2013

Chuyên đề Bại não thể thất điều. Bs. Vũ Thị An NTNhi36 Trường ĐHY Hà Nội. Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Thắng ...

Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM