Giới thiệu >> Giới thiệu

Lịch sử phát triển Nhi Khoa

Ngày đăng: 18/04/2013

1. Quá trình phát triển: Hội Nhi Khoa Việt Nam được thành lập ngày 29.04.1961. Trải qua hơn 50 năm hoạt động Hội Nhi khoa hiện tại có tới hàng...

Tin tức nổi bật
Liên kế website
Thống kê truy cập

Online: 100

Visited: 9879879

Hội Nhi khoa Việt nam
Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Website: www.hoinhikhoavn.com - Email: letono2002@gmail.com
Disign by HCVIET.COM