Ngành Y

Ngành y là ngành chuyên tổ chức việc phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho con người và các loại động vật. Y học là một môn khoa học chuyên nghiên cứu bệnh lý, cách phòng bệnh và chữa bệnh

10 thành tựu tiêu biểu ngành y tế trong năm 2012

Ngày 4/1, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định chính thức công bố 10 thành tựu y tế nổi bật năm 2012 của ngành y tế, bao gồm:

Ngành y tế làm theo lời Bác

Có thể khẳng định, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự đồng thuận nhiệt liệt hưởng ứng trong toàn ngành y tế

1 2