Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 1
  • Lượt truy cập: 12

Tạp chí nhi khoa số 5, 3 năm 2012

Tạp chí nhi khoa số 5, 3 năm 2012 - Nghiên cứu một số đặc điểm nội soi và tổn thương mô bệnh học ở trẻ em đau bụng tái diễn có hội chứng dạ dày - tá tràng

Tác giả: Nguyễn Hoài Chân (BV Saint Paul), Nguyễn Gia Khánh (Bộ môn Nhi ĐHY Hà Nội), Phạm Thị Thu Hương (Viện Dinh dưỡng) 

Tạp chí nhi khoa số 5, 3 năm 2012 - Phần tổng quan: Mối liên quan giữa nhịp tim, QT và chết đột tử ở trẻ còn bú

Tác giả: Patrick Pladys, Alain Beuchee, Thi Quynh Nga Nguyen, Michel Roussey
(Department de medecine de l'enfant et de l'adolescent CHU Rennes)
(LTST, Laboratoirre Traitement du Signal et de l'Image INSERM U 642, Universite Rennes I)