Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 2
  • Lượt truy cập: 16

Tạp chi nhi khoa T12-Số 4, Tháng 8 -2019

Bài 12

NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN SAU RA VIỆN TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 11

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIỂU TRÊN TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI Tại BỆNH VIỆN XANH PÔN

Bài 10

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ACID AMIN TỰ DO TRONG MÁU Ở BỆNH NHI HỘI CHỨNG RUỘT NGẮN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 9

PHÂN LOẠI THALASSEMIA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

bài 8

BLOC NHĨ THẤT HOÀN TOÀN SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM

Bài 7

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI XUẤT PHÁT BẤT THƯỜNG TỪ ĐỘNG MẠCH PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 6

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HUYẾT ĐỘNG LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ TỬ VONG TRONG SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 5

Đánh giá kết quả kỹ thuật đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi (PICC) ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018-2019

Bài 4

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG PHÁP BƠM SURFACTANT ÍT XÂM LẤN TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP Ở TRẺ ĐẺ NON

Bài 3

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠ NATRI MÁU Ở TRẺ ĐẺ NON TRONG TUẦN ĐẦU SAU SINHTẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KHÍ NITRIC OXIDE VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH

Bài 1

VIÊM PHỔI DAI DẲNG/ TÁI DIỄN Ở TRẺ EM

Mục lục

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 12, SỐ 4, THÁNG 8-2019