Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 1
  • Lượt truy cập: 2

Tạp chí Nhi khoa Tập 10, Số 2, Tháng 4, 2017

Bài 13

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN TỦY BÀO Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Bài 12

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG

Bài 11

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP GIẢM NẶNG BẠCH CẦU HẠT TRUNG TÍNH DO ĐỘT BIẾN GEN ELANE 2 TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 10

HIỆU QUẢ BỔ SUNG SỚM VITAMIN A LIỀU CAO ĐỊNH KỲ 3 THÁNG VÀ SẮT LIỀU DỰ PHÒNG ĐỐI VỚI BỆNH NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ BÚ MẸ

Bài 9

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG

bài 8

BIẾN ĐỔI TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN BETA - THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG

Bài 7

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG GLUCOCORTICOID CỦA 46 TRƯỜNG HỢP XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU TIÊN PHÁT NẶNG Ở TRẺ EM

Bài 6

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG BỆNH TIÊU CHẢY CẤP DO ROTAVIRUS Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TW

Bài 5

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, kết quả ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI THÙY TẠI bệnh VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 4

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA CHA MẸ TRẺ MẮC HEN, TUỔI 6-15 TẠI ĐẢO CÁT HẢI, HẢI PHÒNG

Bài 3

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA 122 TRẺ SƠ SINH THIẾU MÁU TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2016

Bài 2

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUY HÔ HẤP TRONG TUẦN ĐẦU Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI HẢI PHÒNG NĂM 2015-2016

Bài 1

CẬP NHẬT ĐỒNG THUẬN KHUYẾN CÁO VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ - DÀ Y TÁ TRÀNG DO HELICO BACT ER PYLORI Ở TRẺ EM DỰA TRÊN CÁC KHUYẾN CÁO QUỐC TẾ

Mục lục

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 10, SỐ 2, THÁNG 4-2017