Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 3
  • Lượt truy cập: 15

Tạp chí nhi khoa Tập 9, Số 6, 2016

Bài 14

SỰ CHẤP NHẬN VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA HAI PHÁC ĐỒ POLYETHYLENE GLYCOL 4000 TRONG LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG Ở TRẺ EM

Bài 13

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG, SIÊU ÂM VỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT CẤP Ở TRẺ EM

Bài 12

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 43 BỆNH NHÂN U TẾ BÀO HÌNH SAO TẠI VÙNG TIỂU NÃO Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 11

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ BẠI NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

Bài 10

ĐẶC ĐIỂM VIÊM CẦU THẬN MÀNG DO LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

Bài 9

TÍNH ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN NPHS1 Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ BẨM SINH: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

Bài 8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA U VỎ THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM

Bài 7

TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU VÀ ĐÁP ỨNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 6

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG HUYẾT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 5

PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG SỐT XUẤT HUYẾT TRẺ EM TRÊN TOÀN QUỐC TỪ 2012-2015

Bài 4

NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở TRẺ EM THỪA CÂN, BÉO PHÌ

Bài 3

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ TỪ 0 -24 THÁNG TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

Bài 2

TIÊU CHUẨN JONES SỬA ĐỔI DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN THẤP TIM (Theo hướng dẫn của AHA 2015)

Bài 1

Rối loạn tiêu hóa chức năng dạ dày - ruột ở trẻ em nhỏ. Những thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán trong bản Rome IV

Mục lục

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 9, SỐ 6, 2016