Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 3
  • Lượt truy cập: 14

Tạp chí nhi khoa Tập 9, Số 1, 2016

Bài 11

GIẢI THƯỞNG NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016 1ST NNI REGIONAL YOUNG RESEARCHER AWARD 2016

Bài 10

CƯỜNG INSULIN BẨM SINH DO ĐỘT BIẾN GEN HNF4A BÁO CÁO CA BỆNH

Bài 9

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SƠ SINH TẠM THỜI: BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Bài 8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TIM BỆNH THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA THỂ THÔNG LIÊN THẤT DƯỚI VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

Bài 7

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, ĐIỀU TRỊ CHỨNG RỐI LOẠN TỰ KỶ TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI NGHỆ AN

Bài 6

NGHIÊN CỨU ĐỘNG KINH CỤC BỘ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG

Bài 5

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY TÁO BÓN CHỨC NĂNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 4

TẦN SUẤT TĂNG GLUCOSE MÁU VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 3

ĐỐI CHIẾU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI GIẢI PHẪU BỆNH PHỔI TRÊN 17 TRƯỜNG HỢP VIÊM PHỔI NẶNG TỬ VONG LIÊN QUAN ĐẾN SỞI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 2

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ECZEMA VỚI HEN PHẾ QUẢN, VIÊM MŨI DỊ ỨNG, DẤU HIỆU HO Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI HÀ NỘI, NĂM 2014

Bài 1

TỔ CHỨC CẤP CỨU THẢM HỌA

Mục lục

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 9, SỐ 1, 2016