Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 4
  • Lượt truy cập: 19

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 5, THÁNG 10-2018

Bài 12

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ 22/2013/TT-BYT TẠI CÁC BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 11

DỊ VẬT MẠC TREO TIỂU TRÀNG Ở TRẺ EM NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Bài 10

MỘT SỐ BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP SAU PHẪU THUẬT THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 9

UNG THƯ CƠ BIỂU MÔ Ở TRẺ EM NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN

Bài 8

SARCOM PHÔI KHÔNG BIỆT HÓA CỦA GAN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Bài 7

U NGOẠI BÌ THẦN KINH HẮC TỐ Ở TRẺ EM: THÔNG BÁO BỐN TRƯỜNG HỢP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN

Bài 6

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN GÂY RA hỘi chỨng cushing do thuỐc GLUCOCO RTICO ID

Bài 5

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CƠN HEN CẤP CÓ NHIỄM MYCOPLASMA PNEUMONIAE

Bài 4

ĐỘT BIẾN GEN BETA-THALASSEMIA Ở BỆNH NHI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Bài 3

KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 2016 - 2018

Bài 2

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN CÁC DẤU ẤN SINH HỌC TRONG VIÊM CƠ TIM CẤP TẠI KHOA CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 1

LỌC MÁU LIÊN TỤC ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP MẤT BÙ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA BẨM SINH