Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 1
  • Lượt truy cập: 13

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 1, THÁNG 2-2018

Bài 11

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BÀ MẸ NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2017

Bài 10

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON TIÊU CHẢY CẤP TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 9

HIỆU QUẢ CỦA NỘI SOI THẮT THUN TRONG DỰ PHÒNG TÁI PHÁT XUẤT HUYẾT DO VỠ giÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở TRẺ EM

Bài 8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ KẾT QUẢ CẮT POLYP ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRONG HỘI CHỨNG PEUTZ - JEGHERS Ở TRẺ EM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2018 TẠI KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Bài 7

KHẨU PHẦN ĂN THỰC TẾ CỦA TRẺ BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ĐƯỢC THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 6

ĐẶC ĐIỂM VIÊM RUỘT MẠN tính TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Bài 5

NGHIÊN CỨU TIẾN TRIỂN CỦA BỆNH CƠ TIM GIÃN Ở TRẺ EM

Bài 4

CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC ĐỐI VỚI bệnh TAY CHÂN MIỆNG BIẾN CHỨNG NẶNG

Bài 3

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ SỐC

Bài 2

TĂNG ÁP PHỔI TỒN TẠI Ở TRẺ SƠ SINH

Bài 1

DINH DƯỠNG NHI KHOA Ở THẾ KỶ 21