Các số đã ra

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 4
  • Lượt truy cập: 18

TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 2, THÁNG 5-2018

Bài 9

SUY TUYẾN YÊN NHÂN MỘT trường hợp LÂM SÀNG

Bài 8

Vai trò của octreotid trong bệnh lý tràn dịch dưỡng chấp màng phổi ở trẻ em: báo cáo trường hợp bệnh

Bài 7

NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TỪ NGOẠI BIÊN TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN SẢN-NHI QUẢNG NINH NĂM 2017

Bài 6

ĐÁNH GIÁ SỰ CHẤP NHẬN VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA DUNG DỊCH SODIUM PHOSPHATE TRONG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG Ở TRẺ EM

Bài 5

TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THẬN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN LUPUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bài 4

MỐI TƯƠNG QUAN ÁP LỰC RIÊNG PHẦN KHÍ CO2 CUỐI THÌ THỞ RA (PetCO2) VÀ ÁP LỰC RIÊNG PHẦN KHÍ CO2 MÁU ĐỘNG MẠCH (PaCO2) Ở BỆNH NHI HỒI SỨC SAU PHẪU THUẬT THẦN KINH

Bài 3

VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC NHI

Bài 2

ĐIỀU TRỊ HORMONE TĂNG TRƯỞNG SỚM Ở TRẺ THIẾU HỤT HORMONE TĂNG TRƯỞNG CẢI THIỆN CHIỀU CAO Ở TUỔI GẦN TRƯỞNG THÀNH: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TỪ NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ NORDINET

Bài 1

TIỂU ĐƯỜNG SƠ SINH