Bài 2

1970.01.01 - 168 lượt xem

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC SAU PHẪU THUẬT B - T SHUNT CẢI TIẾN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG