Bài 6

1970.01.01 - 190 lượt xem

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG LIÊN QUAN SỨC KHỎE CỦA TRẺ  SAU PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TỨ CHỨNG FALLOT, SỬ DỤNG THANG ĐO PedsQL 4.0