Bài 8

1970.01.01 - 283 lượt xem

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ KẾT QUẢ CẮT POLYP ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRONG HỘI CHỨNG PEUTZ - JEGHERS Ở TRẺ EM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2018 TẠI KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN BẠCH MAI