Bài 3

1970.01.01 - 61 lượt xem

ỨNG DỤNG THỞ BiPAP CHO TRẺ SINH NON SUY HÔ HẤP THẤT BẠI VỚI THỞ NCPAP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1