Bài 4

1970.01.01 - 79 lượt xem

HAI TRƯỜNG HỢP TRẺ SƠ SINH BỊ THUYÊN TẮC TĨNH MẠCH CHI RẤT NẶNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG VỚI HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TP. HỒ CHÍ MINH