Bài 6

1970.01.01 - 54 lượt xem

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẪU ĐỜM ĐƯỢC LẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT MŨI - HẦU TRÊN BÊNH NHÂN VIÊM PHỔI NHẬP KHOA NỘI 3 TỪ THÁNG 1/2013 - 9/2014