Thông báo: Hội nghị khoa học Nhi khoa chào mừng 115 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội